Affordable Access

James M. Buchanan.

Authors
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - Buchanan.doc 1 JAMES M. BUCHANAN∗∗∗∗ Eric van Damme∗∗ CentER en TILEC Universiteit van Tilburg 21 juli 2003 ∗ Geschreven voor een bundel met portretten van liberale economen die zal worden uitgegeven door de Teldersstichting. ∗∗ Prof.dr. E.E.C. van Damme, CentER for Economic Research en Tilburg Law and Economics Center (TILEC), Universiteit van Tilburg, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg. Tel +31-13-4663045, Fax +31-13- 4663266, e-mail: [email protected], http://center.uvt.nl/staff/vdamme/. 2 1. LEVENSLOOP James McGill Buchanan werd op 3 oktober 1919 in Murfreesburo, Tennessee geboren, zoals hij zelf schrijft in een arm boerengezin.1 In 1940 behaalde hij zijn bachelor’s graad, met hoofdvakken wiskunde, Engelse literatuur, en maatschappij- wetenschappen (inclusief economie) aan het lokale Middle Tennessee State Teachers’ College, waarna hij in 1941 zijn Master’s in de economie behaalde aan de University of Tennessee te Knoxville. Gedurende de Tweede Wereldoorlog vervulde hij zijn militaire dienstplicht bij de Amerikaanse marine en in het najaar van 1945 begon hij zijn PhD-opleiding aan de economische faculteit van de Universiteit van Chicago. Naar eigen zeggen was het, als hij geweten had van het ideologische karakter van die plaats, heel goed mogelijk geweest dat hij niet voor haar gekozen zou hebben. Buchanan omschrijft zichzelf, in de periode voordat hij het licht gezien had, namelijk als een libertaire socialist: libertair omdat hij een primaire waarde toekende aan het vrij zijn op zich, en socialist omdat hij meende omdat “de markt” de vrijheid onderdrukt; hij zag de vrije markteconomie als een systeem dat bepaalde personen en groepen in staat stelt andere te exploiteren. Het is niet dat hij zelf goed nagedacht had over hoe het socialisme dan de vrijheid kon bevorderen, hij was socialist omdat hij

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments