Affordable Access

La mort del cabdill morisc Melline aclarida quatre segles després

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled 115AGUAITS• 29 DOCUMENTS 116 FRANCISCO J. CARAVACA DASÍ 117AGUAITS• 29 LA MORT DEL CABDILL MORISC MELLINI ACLARIDA QUATRE SEGLES DESPRÉS Francisco J. Caravaca Dasí Les cròniques de l'època refereixen que el 29 de Novembre de 1609 es van rendir els moriscos que s'havien revoltat en la Serra de Laguar. Encara que la batalla decisiva es va donar el dia 21 de dit mes, la retirada dels més insurgents cap a les serralades mes altes d'aquells paratges del Penyal de Laguar, va retardar per uns dies l'execució del decret d'expulsió. Es refereix així mateix que en dita jornada varen matar a Mellini, que era qui liderava les forces morisques; atribuint l'autoria d'esta mort al sergent de la Companyia de D. Sancho de Luna, Francisco Gallardo. Així consta en els relats d'Escolano, Bleda, Boronat1 et. No obstant, i a la llum del document que hui aportem, el vertader autor de la mort de Geroni Mellini i qui a més li va arrabassar la bandera que portava, va romandre en l'anonimat, a pesar que ell mateix va pretendre deixar constància de dita gesta, per a gloria pròpia o de la seua família i en tot cas per a perpetuar la memòria. En efecte, el dia 5 de desembre d'aquell any, al poc de conclosa la rebel·lió de Laguar i quan la majoria de la gent que havia format part dels batallons de la milícia ja s'havien restituït als seus respectius llocs d'origen, a Xixona s'iniciava davant de la Cort del Justícia de dita vila i a instancies de Joan Llinares autor material i verdader de la mort de Mellini una deposició de testimonis tendent a justifi car precisament esta circumstancia. Anys mes tard, en 1631, va sol·licitar el propi interessat que es registraren dites diligencies en la Cort Civil de València dins la sèrie de Manaments i Empares. Potser, ho fera per a sol·licitar alguna prebenda o favor de la Cort a Madrid per a sí o els seus descendents -per al que era preceptiu el certifi cat de dita Institució- o potser, no mes ho fera dolgut per no vores inclós

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F