Affordable Access

Die Woche : Moderne illustrierte Zeitschrift, 16. Jahrgang, 27. Juni 1914, Nr 26

Publication Date
Keywords
  • Czasopisma Niemieckie – 20 W.

Abstract

Niemiecki tygodnik, reklamujący się jako „nowoczesne ilustrowane pismo”, był istotnie jedną z pierwszych gazet ilustrowanych w Niemczech. Każdy numer zawierał telegraficzny przegląd wydarzeń, zwykle politycznych ze świata w minionym tygodniu, następnie artykuły, utwory literackie oraz (liczne) fotografie i ilustracje. Pismo zaczęło ukazywać się w 1899 r., przestało – w 1944. W latach dwudziestych pojawiły się stałe rubryki: „Teatr i muzyka;, „Co mówią lekarze”, „Tydzień na giełdzie”. Pismo dostarczało czytelnikom przede wszystkim rozrywki w postaci m. in. opatrzonych fotografiami doniesień o życiu dworu i gwiazdach sceny, zagadek, opowiadań, nie stroniło jednak również od poważnych zagadnień. Głównym nośnikiem informacji była fotografia, zestawiona z odpowiednim tekstem. W latach pierwszej wojny światowej treść zdominowały doniesienia i fotografie z frontu, obrazujące warunki życia cywili w miastach i na wsi, działalność lazaretów i organizacji humanitarnych. Nacechowane były one propagandowo, pokazywały np. odznaczanie zasłużonych żołnierzy medalami, kobiety z rodziny cesarskiej w strojach sanitariuszek itp. Tygodnik (52 lub 53 numery) zawiera paginację ciągłą w obrębie danego roku (Jg. 16-21, 33, 35-36, nr inw. : 8947-8963, sygn. 012175). Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada roczniki z lat 1914-1919, 1931, 1933-1934.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments