Affordable Access

Natuur & milieu

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

1 / Auteurs Steven Degraer 1 Magda Vincx 2 Dries Bonte 2 Eric Stienen 3 Sam Provoost 3 Peter Adriaens 3 Karl Van Ginderdeuren 4 Hans Pirlet 5 / Lectoren Dienst Marien Milieu 6 Dirk Uyttendaele 7 Gert Verreet 8 1 Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), Operationele Directie Natuurlijk Milieu 2 Mariene Biologie, Universiteit Gent 3 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 4 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) 5 Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 6 Federale Overheidsdienst Volkgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Leefmilieu, Dienst Marien Milieu 7 Secretariaat Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) 8 OSPAR Secretariaat Te citeren als: Degraer, S., Vincx, M., Bonte, D., Stienen, E., Provoost, S., Adriaens, P., Van Ginderdeuren, K., Pirlet, H., 2013. Natuur en milieu. In: Lescrauwaet, A.K., Pirlet, H., Verleye, T., Mees, J., Herman, R. (Eds.), Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Oostende, Belgium, p. 79-98. Natuur & milieu /79 / 1.1 Inleiding De Noordzee wordt omgeven door Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië en heeft een oppervlakte van ongeveer 750.000 km² en een volume van 94.000 km³ (website Operationele Directie Natuurlijk Milieu, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)). Deze maritieme regio behoort tot de koud-gematigde, boreale biogeografische zone (Dinter 2001 24838). Met uitzondering van de wateren voor de Noorse kust betreft het een vrij ondiepe zee (gemiddelde diepte 95 m) die grotendeels gesitueerd is op het Europees continentaal plat. Het water van de Noordzee circuleert in tegenwijzerzin en bestaat uit een mengeling van water afkomstig van de vele rivieren en water van de Atlantische Oceaan waarmee de Noordzee zowe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments