Affordable Access

Presentació dossier: Cultures urbanes contemporànies

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

10 Dossier Revista d’etnologia de Catalunya Juny 2010 Nº 36 Dossier 11 Presentació La cultura expressiva és una part essencial del complex entramat de processos, dispo-sicions i pràctiques que configuren l’àm-bit urbà com una manera de viure (Wirth, 1938). Les pintades que cobreixen les parets d’alguns edificis, les rimes provocatives dels rapers, o la pertinença a una «tribu urbana» o a un grup social determinat —expressada en habitus corporals, ma- neres de vestir o estils de vida precisos—, ens parlen dels diferents modes d’habitar la ciutat, alhora que ofereixen al científic social un interessant material empíric des del qual aproximar-se a l’estudi de les diverses modalitats que adopta l’experiència urbana. Podria dir-se que la ciutat és «l’expressió cultural i el produc- te de les relacions socials» (Cruces, 2005) i, en aquest sentit, la ciutat és representada, viscuda i experimentada pels seus habitants i usuaris a través de pràctiques i accions expres- sives que poden adoptar la forma de narracions, cançons, imatges, textos o accions (performances). Pensem —sense anar més enllà— en un dels temes que aborden diversos dels articles inclosos en aquest dossier: la cultura del hip-hop i el seu estret vincle amb la ciutat i els seus espais públics. A través del sampling, la postura (attitude), el ball, l’estil o els efectes sonors, els músics de hip-hop s’apropien simbòlica- ment dels espais urbans, replicant i reimaginant aquestes experiències urbanes i transformant-les en cançons. Les lle- tres parlen de la difícil vida al barri —al gueto—, mentre que el soroll aclaparador de la ciutat s’escola amb freqüèn- cia en els beats i en la música. Per la seva banda, els artistes del grafit reclamen el seu territori deixant la seva empremta —inscrivint la seva marca— en forma de dibuix o de tag a les parets, vagons de metro o mobiliari urbà. I també podria dir-se dels breakdancers, b-boys i b-girls, per als quals l’espai públic no només és font d’inspiració

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments