Affordable Access

Felanitx, núm. 2260

Publisher
Bartomeu A. Pou Jaume
Source
Legacy

Abstract

141n1n11111•n•• Depósito Legal, P.M. 3514 95Si Impreso en Editorial Ramón Llull - FELANITX IMIMR.Itaa WilINVEMnI Dixector: Bartolomé A. Pou Jaume Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 58 01 60 Año XLVI Núm. 2260 Medalla «Ciudad de Felanitx» Semanario de intereses Sábado 5 setiembre de 1981 Precio: 25 Ptasi. ocales Festa de laNare da -D6 de Sant Salvador L'any 1934, dia 8 de setembre, la imatge de la Mare de Déu de Sant Salvador, rebé la co- ronació pontifícia per mans de l'Arquebisbe Miralles. Des de llavors, l'aniversari de la coronació es la festa major del santuari. Enguany se celebrà demà diu- menge, dia 6. A les 6 del cap- vespre hi haurà missa conce- lebrada, per honorar la me- mória del Naixement de la Verge Maria, i per recordar i mantenir la devoció a la Mare de Déu de Sant Salvador. L'Aintament racf; iniciativa autonômica del Old Ia rodella En sessió plenaria celebrada el passat dijous dia 27, el nostre Ajun- tament ratifica el procediment au- tonòmic adoptat recentment pel Consell General Interinsular i que dóna accés a la nostra autonomia per la via de l'article 143 de la Cons- titució. L'acord fou pres en base a la ma- joria de vots aconseguits a favor d'aquesta opció i que foren única- ment els dels regidors d'Unió de Centre Democratic. Mancaren a la sessió el regidors Mayol d'UCD i Mas de la CDI. El còmput de vots fou el següent: Vuit vots afirmatius corresponents als regidors d'UCD i del Batle. Set vot negatius corresponents al regi- dors Independents, Comunistes i de Coalició Democràtica. El regidor M. Juan de CD explica el seu vot negatiu dient que si ell havia votat en altre ocasió a favor de l'article 151 tot i no coincidint Tal volta després del gran exit que suposa la verbena de dia 22, sols el recital de «La Trinca» es pu- gui comparar al poder de convoca- tòria que tingué aquella dins els di- ferents actes de les festes de Sant Agustí. «La Trinca» agrada molt i reuní al seu entorn una audiencia molt important. La ge

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F