Affordable Access

Inovasi Jurutera dan Pemikiran Reflektif

Authors
Publisher
UTeM 2010
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Lb2300 Higher Education

Abstract

Cabaran ke-enam dalam Wawasan 2020 jelas mempamerkan usaha kerajaan dalam membina negara yang berpaksikan kepada bidang kejuruteraan dan teknologi. Bidang ini berfoluskan kompetensi dan berdaya maju. Bidang profesional ini menjanjikan pendapatan tinggi. Hasrat murni negara hanya dapat direalisasikan menerusi mekanisme yang menyeluruh dan merangkumi semua aspek termasuk ekonomi, politik dan sosial serta diperkukuhkan melalui sistem pendidikan khususnya pendidikan Bidang kejuruteraan dalam menghasilkan jurutera yang berkualiti (Bruner, 1985). Bidang kejuruteraan yang merupakan ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang boleh diuji dan dibuktikan kebenarannya (Kamus Dewan, 2002) amat perlu diterapkan ke dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugas ini, pensyarah merupakan elemen dan nadi penggerak yang amat penting. Pensyarah bukan sahaja bertindak sebagai agen pemindahan ilmu bahkan menjadi fasilitator, inovator dan model dalam membangunkan masyarakat saintifik (Osborne dan Wittrock, 1985). Tidak hairanlah, pembangunan jurutera telah menjadi agenda negara yang amat ditekankan ke arah pembentukan jurutera yang berkualiti.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F