Affordable Access

Mono versus Multi: kulturalizmi u znanosti i politici

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Pol misao 2010 1 PRIJELOM.indd 223 Osvrt UDK 304.42 316.72:008 Mono versus Multi: kulturalizmi u znanosti i politici JANKO BEKIĆ Uvod Govoreći o suprotstavljenim pojmovima mono- i multikulturalizma, prečesto stav- ljamo naglasak na prefikse mono (lat. jedan) i multi (lat. mnogo), zapostavljajući pritom samu bit problema koja se nalazi u osnovnoj riječi kulturalizam. Kultura- lizam je ideja koja postulira da su pojedinci determinirani svojom kulturom, da te kulture čine zatvorene, organske cjeline, te da pojedinac nije u stanju napustiti svoju kulturu, već, naprotiv, svoje ostvarenje kao osoba može doživjeti samo unutar nje. Kulturalizam isto tako smatra da kulture mogu i moraju potraživati posebna grupna prava i zaštite, čak i onda kada krše individualna prava (Eriksen i Stjernfelt 2009). Kulturalizam je, kao i svaki drugi izam, prerastao iz znanstvene teorije u poli- tičku ideologiju, a danas uspijeva i na lijevom i na desnom spektru europske politi- ke. Dio ljevice zastupa multikulturalne stavove, dok se desnica zauzima za očuvanje monokulturalnog obilježja europske nacionalne države. No unatoč tom razilaženju oko prefiksa i jedna i druga strana polaze od krajnje konzervativnog stava da je sud- bina pojedinca usko povezana s kulturom kojoj “pripada”, što sasvim dobro prista- je desnoj političkoj misli, ali je nespojivo s postavkama liberalizma ili marksizma (Eriksen i Stjernfelt 2009). Francuski filozof Alain Finkielkraut već je krajem 80-ih godina prošloga sto- ljeća kritizirao novi smjer Ujedinjenih naroda, optuživši ih da su popustili pod priti- skom onih koji smatraju da narodi, nacije i kulture imaju prava koja nadilaze prava čovjeka te odustali od propagiranja univerzalnih ideala prosvijetljene Europe. Fin- kielkraut je multikulturalni lobi okrivio i za podržavanje uskogrudnog šovinizma svake manjinske kulture (Finkielkraut 1989: 90-111). Iz toga proizlazi da je sukob mono- i multikulturalista fiktivan, dok se stvarni rascjep nalazi između pozicija kul- t

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F