Affordable Access

Bellpuig 1996, núm. 550

Publisher
Redacció
Source
Legacy

Abstract

Dens plenari del dia 17 d'octubre ( p p . 24-25) SUSPENSIÓ C A U T E L A R DE LES LL ICENCIES D'OBRES A LES MUNTANYES D 'ARTÀ * Al plenari del dia 17 es va aprovar per unanimitat la creació i apertura d'un Registre d'Unions Civils no matrimonials entre parelles (p. 8) * La propera setmana comença el curs 96-97 de formació d'adults amb 424 matrícules (p. 10) * A punt d'iniciar-se les obres de dos nous dics de contenció d'aigües als torrents del Castellet o de Sa Davesa i al de Betlem (p. 11) * Comença una nova i curiosa secció de fotos i dates de matrimonis celebrats des de principis de segle fins a l'any 1968 (p. 21) Bellpuig REVISTA QUINZENAL N" 550 -ANY XXX VII Artà. 26 octubre 1996 (225 pts.) 2 5 9 0 26 octubre 1996 B E L L P U I G agenda AJUNTAMENT ^Tel. 835017 - Fax 83 50 37) Horaris: * Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. * BatlerDe dill a div: De 11 a 13 h. * Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. * Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. * Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. * Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. CENTRE DE SALUT Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 Horari consulta metges: Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 Je l'horabaixa. Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De ? a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 a 13. Dimarts: Dc 3,30 a 7 de 'horabaixa. URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre de Salut. URGÈNCIES VITALS fora del Centre: :ridar al 061. Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. Je 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores de 'horabaixa. Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. \MBULÀNCIES:Manacor: Tel. 554075 - Cala Rajada: Tel. 563333. SERVEIS MÈDICS PRIVATS CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 i 14 h. Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments