Affordable Access

A note from the editor

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

00 Nulti.OK.indd Rev. soc. polit., god. 11, br. 3-4, str 283-298, Zagreb 2004. 111 Šverko B., Galešić M., Maslić-Seršić D.: Aktivnosti i financijsko stanje... doi: 10.3935/rsp.v16i2.883 RIJEČ UREDNIKA Broj koji je pred vama, uz standardne rubrike, uvodi novu, nazvanu RSP Forum. Riječ je o nastojanju časopisno organizirane znanstveno-stručne rasprave o aktualnim društvenim temama. One, jednostavno, traže brzu reakciju, promišljanje, ukrštanje stavova, ali i raspravu koja nije ni medijski ni politički inspirirana i vođena, a društvene rasprave u Hrvatskoj, nažalost, jedino postoje ukoliko su u fokusu medijskoga ili političkog interesa. No, Forum nema namjeru samo popuniti ovako shvaćenu društvenu prazninu. Nakon kratko prezen- tiranih argumenata unutar Foruma, vjeruje- mo i očekujemo da on može biti katalizator ubrzo napisanih znanstvenih studija koje će o temama o kojima se raspravlja u Forumu, objaviti ovaj časopis, ali i drugi časopisi u Hrvatskoj. U ovom broju objavljujemo čak dva Foruma. Prvi je potaknut nedavnom, tzv. studentskom pobunom u Hrvatskoj. Na pojedinim fakultetima hrvatskih sveučilišta, a najprije i najdosljednije na zagrebačkom Filozofskom fakultetu te ostalim filozof- skim fakultetima u zemlji, studenti su blo- kadom nastave tražili besplatno školovanje na hrvatskim sveučilištima. Ne ulazeći u raspravu o metodama studentske pobu- ne, kao ni o cjelokupnom političko-me- dijskom praćenju studentskog djelovanja, posebno nas je zaintrigirala jedna od naj- prepoznatljivih studentskih parola, a koja (je) glasi(la): Znanje nije roba! Stoga smo odlučili pozvati niz hrvatskih znanstvenika da u kratkoj formi predstave svoje stavove na temu: Znanje (ni)je roba? Prilozi za ra- spravu o financiranju školovanja i jednako- sti pristupa obrazovanju. Odziv je bio iznad A NOTE FROM THE EDITOR Apart from the standard sections, the is- sue before you introduces a new one, called the JSP (Journal of Social Policy) Forum. It is an attempt to initiate

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F