Affordable Access

Consell Directiu : Consell de Redacció : Membres de l'Institució : Membres supernumeraris : Membres corresponents : Protectors de l'Institució : Llista de membres i socis adjunts

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Consell general de membres de 6 Desembre de 1917 INSTITUCI6 CATALw NA D IIISTORIA NATURAL I I 190.). Sagarra i de Castellarnau , Ignasi de.-Diagonal , 4S2, l; arcelona.- LEPIDoI' i ERS, ORNI IOLOGI A. 1910. Sagarra i de Castellarnau, Xavier de.-Diagonal , 4 52, Barcelona.- QUI+nCA. 1917. Sennen, E. C. Germ;,.-Bonanora ( Barcelona).- Bo1'ANICA. 191.S. Sel'6 Navies , Prudenci .- Metge .-Aribau, 150, 2.on, 1.a, [Barcelona. 1915. Serra i Riera , Josep.-Rambla Catalunya . 33, 1.er , 1.a, Barcelona.- Bo r.\NICA i ENroioI.oGIA. 1914. Sivatte i de Bobadilla . Jaume. - Rambla d ' Estudis , t±, pral , Barcelona; « Torre del Bar6v , Horta ( Barcelona ). - Bo r:iNlcA. 1904. SoI6 i Piie. Joan.-Doctor en Medicina .-Ronda de Sant Pere . G, pral., Barcelona .- GEOLOGIA. (*) Soler i Pujol, Lluis .-Naturalista preparador .- Raurich, 16 i 18, Bar- celona. -O RNI rOl OGIA. 1904. Tarr6 i Tarr6 , Emili.-Sobradiel , 4, pral ., Ilarcelona .-ORNITOLOGIA. 1916. Tenas, Jaume. - Olot (Girona ).- Bor.iNICA. 1905. Vidal i Carreras, Lluis M.'-Enginyer .- Diputaci6 , 292, pral., Barce- lona.-GEOLOGIA , PALENroLOGIA i PREIIISFORIA. 191G. Vidal, M an uel. - Caja de Reclutas . - Haercal-Orera ( Almeria). - Co- I.EoI'TERS. 1914. Vila , Frederic, Rvnt. P ., Missionista del Cor de Maria.-Professor del Seminari de Solsona .- BOT.iNICA. 1907. Wynn i Ellis, Frederic .- Corts Catalanes , 5 48, Barcelona i La Garriqa. -GEOLOGIA. 1909. Xammar , Eduard de - Bruch , 19, entressol , Barcelona - BOT,INICA. 191•5. Xiberta i Raig, Anton.-Farmaci'utic militar , Girona .- BoTiNICA. 1913. Zariquiey i Alvarez , Ricard.- Mallorca, 237, entressol , Barcelona,- COLEoPI ' ERS, esp . CAVERNICOLES, O Zulueta i Escolano, Antoni de-Catedratic .-Museu d ' Historia Natural. -:11adrid .- Zoo1.oGiA, CONSELL GENERAL DE MEMBRES DE 6 DESEMBRE DE 1917. Pres dr'ncia de D Ignasi de Sagarra President. Te Iloc la reuni6 en el local social , i assisteixen els membres Srs. Aguilar- amat , Barnola S . J., Codina , F

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments