Affordable Access

Encore une traduction de Marulić: Die himmlische Weissheit (La Sagesse Céleste)

Authors
Publisher
Split Literary Circle - Marulianum, centre for Studies on Marko Marulić and his Humanist Circle
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Die himmlische Weissheit (Nebeska mudrost), knjiga objavljena u Augsburgu 1697, svjedoči o stalnosti utjecaja Marulićeva djela u 17. st. Cilj joj je razmatranjeo posljednjim stvarima, a sadrži dva traktata: prvi je izlaganje o tome što o toj temi kaže vjera (str. 1-255), a drugi traktat, koji je predstavljen kao "lijepi traktat Marka Marulića iz Splita", donosi na str. 257-290 prikaz posljednjih stvari korak po korak slijedeći poglavlja 11. do 16. V. knjige Institucije. Na kraju su tiskane meditacije sv. Bernarda (str. 349-403) i propovijedi sv. Augustina (str. 403-465). U radu se pokazuje s jedne strane vjernost prijevoda Marulićevu tekstu, a s druge ugled koji mu prevoditelj pridaje smjeπtajući ga uz djela dvojice glasovitih crkvenih naučitelja.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.