Affordable Access

Een positie-opnemer voor een rollende kogel

Authors
Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK Vakgroep Meten en Regelen EEN POSITIE-OPNEMER VOOR EEN ROLLENDE KOGEL door J.P.A. Peeters Rapport van het afstudeerwerk uitgevoerd van april 1989 tot februari 1990 in opdracht van prof. ir. F.J. Kylstra onder leiding van ir. C. Huber en dr. ir. A.A.H. Damen. 19 februari 1990. De faculteit elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van stageverslagen en/of afstudeerrapporten. een 1 meter lange rail zodanig kan bewegen dat kogel naar een willekeurige positie op die rail een optische positie-opnemer voor de kogel Samenvatting Voor een regelsysteem, dat een over die rail rollende geregeld kan worden, is gerealiseerd. Deze posi tie-opnemer bestaat ui teen array van 72 LDR's, die onderin de rail gemonteerd zijn. Di t array van LDR's is opgenomen in een weerstandsladdernetwerk. Boven de rail is een met de rail meebewegende buislamp gemonteerd. De positie van de kogel wordt bepaald aan de hand van de schaduwafbeelding van de kogel op het LDR-array, en uitgelezen via een optelschakeling, die de spanningen over aIle LDR's sommeert. Als buislamp is een TL-buis genomen van 1,5 meter lang. Deze is 5 cm boven de rail opgehangen. Deze positie-opnemer is in principe geschikt voor elke willekeurige baanlengte en -vorm en voor vele kogelmaten. Er zou een maximale afwijking in de positie-bepaling van 1 mm gehaald kunnen worden, maar dit kon niet bevestigd worden 1. v. m. (temperatuur)drift in de LDR's. Summary An optical posi tion-sensor for a ball, which rolls in a rail of 1 meter length, has been realized. This position-sensor will be used in a control system, which can move the rail in such a way, that the ball can be directed to any position in that rail. This position-sensor consists of an array of 72 LDRs. This array is mounted inside the rail. The LDRs are inserted in a resistance-Iaddercircui t. A tube-light is mounted above the rail. The position of the ball wil

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments