Affordable Access

L'escut d'Igualada

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

02 Actes 2006 L’escut�d’Igualada Joan Casanovas i Vila Igualada originàriament estava situada dins els territoris dels se - nyors d’Ò dena i, per tant, pertanyia a aquests se nyors amb caràcter gene- ral. Però quan la petita església o celda, nucli original de la població, fou elevada a parròquia l’any 1059 aconseguí trencar la seva dependència dels d’Òdena pel que feia a les qüestions eclesiàstiques. Al cap de més de cent anys, Igualada també posà fi a la seva dependència senyorial i civil, ja que, l’any 1185, en un conveni signat entre Ramon Guillem, se - nyor d’Òdena, i l’abat Rotllan, del monestir de Sant Cugat, «consta que’l dret se nyorial d’alberga que sobre Agualada tenían los senyors d’Ódena, fou donat al monestir pêl citat Ramon Guillém per dotar á son fill Ramon al entrar en aquell monestir».1 Anys després, el 1233, el monestir de Sant Cugat va tornar a fer do - nació de la meitat dels seus drets sobre la vila, però aquesta vegada a favor del rei d’Aragó, Jaume I, segons es fa constar en un document del qual n’hem extret els paràgrafs més significatius i que reproduïm a con- tinuació: Sia manifest á tothom que nos Pere per la gracia de Deu abat del monestir de Sant Cugat y’l convent a nos confiat, donám y concedím per - petuament á vos D. Jaume per la gracia de Deu rey d’Aragó y del regne de 81 01. Joan SEGURA: Història d’Igualada, vol. 1, Barcelona, Eugeni Subirana, 1907, p. 43. 03 (79/81-100) Escut (Casanovas):02 Actes 2006 30/05/11 17:39 Página 81 Mallorques, Comte de Barcelona y d’Urgell, y senyor de Montpeller, la mey - tat del domini de la vila nostra d’Agualada [...]. Fet á XIII de les kalendes de Febrer, any del Senyor M•CC• XXXIII.+Pere per la gracia de Deu abat de Sant Cugat. Sig+ne de Jaume per la gracia de Deu rey d’Arago.2 D’ençà d’aquell moment, la vila d’Igualada tornà a pertànyer i a dependre de dos senyors: el rei d’Aragó i l’abat del monestir de Sant Cugat; cadascun, al seu torn, tenia un representant propi al capdavant del municipi: el sot

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F