Affordable Access

L'escut d'Igualada

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

02 Actes 2006 L’escut�d’Igualada Joan Casanovas i Vila Igualada originàriament estava situada dins els territoris dels se - nyors d’Ò dena i, per tant, pertanyia a aquests se nyors amb caràcter gene- ral. Però quan la petita església o celda, nucli original de la població, fou elevada a parròquia l’any 1059 aconseguí trencar la seva dependència dels d’Òdena pel que feia a les qüestions eclesiàstiques. Al cap de més de cent anys, Igualada també posà fi a la seva dependència senyorial i civil, ja que, l’any 1185, en un conveni signat entre Ramon Guillem, se - nyor d’Òdena, i l’abat Rotllan, del monestir de Sant Cugat, «consta que’l dret se nyorial d’alberga que sobre Agualada tenían los senyors d’Ódena, fou donat al monestir pêl citat Ramon Guillém per dotar á son fill Ramon al entrar en aquell monestir».1 Anys després, el 1233, el monestir de Sant Cugat va tornar a fer do - nació de la meitat dels seus drets sobre la vila, però aquesta vegada a favor del rei d’Aragó, Jaume I, segons es fa constar en un document del qual n’hem extret els paràgrafs més significatius i que reproduïm a con- tinuació: Sia manifest á tothom que nos Pere per la gracia de Deu abat del monestir de Sant Cugat y’l convent a nos confiat, donám y concedím per - petuament á vos D. Jaume per la gracia de Deu rey d’Aragó y del regne de 81 01. Joan SEGURA: Història d’Igualada, vol. 1, Barcelona, Eugeni Subirana, 1907, p. 43. 03 (79/81-100) Escut (Casanovas):02 Actes 2006 30/05/11 17:39 Página 81 Mallorques, Comte de Barcelona y d’Urgell, y senyor de Montpeller, la mey - tat del domini de la vila nostra d’Agualada [...]. Fet á XIII de les kalendes de Febrer, any del Senyor M•CC• XXXIII.+Pere per la gracia de Deu abat de Sant Cugat. Sig+ne de Jaume per la gracia de Deu rey d’Arago.2 D’ençà d’aquell moment, la vila d’Igualada tornà a pertànyer i a dependre de dos senyors: el rei d’Aragó i l’abat del monestir de Sant Cugat; cadascun, al seu torn, tenia un representant propi al capdavant del municipi: el sot

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

X-ray L1, L2and L3absorption limits of 4D transiti...

on Journal of Physics and Chemist... Jan 01, 1982

On D0L power series

on Theoretical Computer Science Jan 01, 2000
More articles like this..