Affordable Access

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Standard Chartered (Chi nhánh TP.HCM) đến năm 2020 :

Authors
Publisher
Trường Đại Học Kinh Tế,
Publication Date
Keywords
  • Ngân Hàng Thương Mại--Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Abstract

Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Standard Chartered (Chi nhánh TP.HCM) thời gian qua; Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Standard Chartered Chi nhánh TP.HCM

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments