Affordable Access

Ceràmica Popular trobada a Bellpuig. Segles XVII-XIX

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

, CERAMICA POPULAR TROBADA A BELLPUIG, ~EGLE~ XVII· XIX Per Josep Maria Bosch i Ignes 9 '----- 99 Una mica d'historia L' ANY 1969 a l'esglesia parroquial de BelIpuig hi feien obres per instal.lar la calefacci6. Aixecaven el terra per passar les conduccions i excavaven rases transversals que s'havien d'obrir ran de ter- ra a traves d'unes escletxes per on sortiria aire calent. A la meitat de la nau principal del temple, a la banda de l'epistola, tocant de l'antiga porta que donava acces al cementiri i que actualment es cegada amb paret de pedra, els paletes hi van trobar una sitja de dimensions redui:des, gairebe plena de plats. N'extragueren alguns i els portaren a l'ajuntament, on no els van donar cap importfmcia. La sitja fou tapada. La quinzena de peces de la mostra romangue oblidada en un rac6 fins que es va donar el cas que la va veure un col.leccionista 0 un antiquari d'aquests que han recorregut en anys passats tota la geografia, i en mans dels quals hem abandonat de vegades i de manera inconscient el no menys impor- tant patrimoni comu de l'art sumptuari. Tanmateix que a partir d'aquelI moment de la mostra primera no se n'ha sabut mai mes res. Avisats de la importfmcia de la trobalIa, l'any 1972 un grup de joves de la vila iniciaren la pesada feina de tornar a obrir la sitja i extreure'n el contingut: uns tres-cents plats de ceramica mes 0 menys sencers, fragments corresponents a altres dos mil plats mes, casulIes, ornaments religiosos diversos, pe- tits crucifixos i un diari de l'any 1915, que era a sobre de tot. Fou aleshores quan els mes velIs recordaren l'antiga tradici6 de considerar sagrats i indignes d'us profa els plats i altres recipients usats a les cases per contenir els sants olis de l'extremunci6, quan hi havia hagut algun malalt 0 moribund. ElIs mateixos havien lIançat plats a la sitja abans que no fos tapada definitivament pels volts de la data que tenia l'esmentat diari. EI contingut de la sitja fou traslIadat al primer pis de cal

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F