Affordable Access

Conversa amb Joan Sellent: traduir sense impostar la veu

Authors
Publisher
Quaderns: revista de traducció
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Quaderns 8 001-167 En el moment que teni Nacional Coriolà, en ver panyia de Lluís Homar Traductor amb una llarg visuals, Sellent ha porta seva convençuda defens aquestes versions com m qui a la cort del rei Artú Rushdie, la Trilogia de N sor de Stevenson, reflect converteix en traduccion Una de les característiqu del català que fas servir. En termes generals, el me rent prioritari la llengua p escrit, sigui quin sigui el s lística, ha d’ajustar-se als cap solució escrita si aba aquests requisits. Em resi arcaics o afectats, o que pe sé treballar de cap altra m mes allunyades del meu ús a codis dialectals diversos, el risc consegüent de desa posem per cas, caracteritz una novel·la o en una obra * Moltes de les opinions exp per Joan Sellent a la Taula 2001 a les II Jornades per a de l’Institut d’Estudis Catal Quaderns. Revista de traducció 8, 2002 133-143 Conversa amb Joan Sellent: traduir sense impostar la veu* Dolors Udina Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d’Interpretació 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain Quaderns 8 001-167 14/10/02 10:24 Página 133 m aquesta conversa s’està representant al Teatre sió de Joan Sellent, que ja va traduir per a la com- el Hamlet posat en escena al Grec l’estiu del 2000. a experiència en el camp de la literatura i els audio- t a la pràctica en aquestes obres de Shakespeare la a del català oral, sense artificis ni afectacions. Tant oltes de les novel·les que ha traduït, com ara Un ian- s de Mark Twain, Els fills de la mitjanit de Salman ova York de Paul Auster o el més recent L’illa del tre- eixen un model de llengua viu i alhora senzill que les s modèliques. es principals de les teves traduccions és la senzillesa Com definiries el teu model de llengua? u model de llengua escrita té com a base i com a refe- arlada. Parteixo del convenciment que qualsevol text eu grau de complexitat, de formalitat o d’elaboració esti- mecanismes i als ritmes de l’oralitat. No dono per bona ns no me la dic en veu alta i con

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments