Affordable Access

Ingen annan väg än framåt : Löst strukturerade rörelser och deras kaotiska och kreativa karaktär

Authors
Publisher
Lunds universitet/Avdelningen för sociologi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Sociala Rörelser
  • Kreativitet
  • Alternativrörelser
  • Sociala Nätverk
  • Sociology
  • Sociologi
  • Social Sciences

Abstract

I dagens värld utvecklas nya kommunikationsmedel, och metoder för att kommunicera och organisera sig förändras snabbt. Det skapar nya förutsättningar för sociala rörelser. Kulturjam är en proteststrategi mot de dominerande symbolerna i samhället. Dessa symboler vill man dekonstruera, och vända dem mot deras ursprungliga syften. Kulturjam är en löst strukturerad rörelse, utan ett centrum, utan en bestämmande ledning, men med mycket kommunikation, innovation och gemensamma handlingar. Enligt en del av aktörerna inom Kulturjam representerar dem den nya ledande rörelsen för det 21a århundradet. Alberto Meluccis teorier om det komplexa samhället används i denna uppsats för att ge en kontext till denna nyare, mer kaotiska organisering. Uppsatsen analyserar sen den lösa strukturen i perspektivet av kaos och kreativitet. Detta är uppsatsens syfte. Uppsatsen är gjord med kvalitativ metod och finner genom sin undersökning att det inte går att befästa ett empiriskt samband mellan kaos och kreativitet. Det finns, inom Kulturjam, en medvetenhet kring både den lösa organiseringen och kreativiteten, men det upplevs inte som kaotiskt. Det kaotiska, organiseringen och metoderna som tar sig framåt tvärs över det linjära, tycks inte upplevas från insidan. Snarare upplevs det som normalt, rationellt och linjärt. Däremot när man ställer sig på avstånd till den lösa strukturen och handlingar inom Kulturjam kan man urskilja flera konsekvenser av strukturen. Det kaotiska ger kreativitet, men organiseringen blir också ett sätt att förhålla sig till makten och de dominerande strukturerna i det komplexa samhället.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments