Affordable Access

Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Duin; Wandelaar

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

opmaak 26_def_BinnenRede_2-32 32 ZEEWOORDEN Heb je je wel eens afgevraagd waarom de zandbank ‘Trapegeer’ zo heet, of hoe de ‘kabeljauw’ aan zijn naam gekomen is? Of ben je veeleer benieuwd naar de persoon achter de ‘Thorntonbank’ of naar de ontstaansgeschiedenis van de maritieme term ‘kraaienest’? Geen nood, wij zochten de betekenis van de meest intrigerende zeewoorden voor je op en presenteren hieruit per editie van De Grote Rede twee termen: telkens één naam van een zandbank of geul op zee, en één niet-toponiem. Met de hulp van een experten-team waagt De Grote Rede zich op het gladde ijs van de historische en etymologische woord- verklaring en laat je meegenieten van de ‘best professional judgment’ van deze zeewoordenaars. Een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere ‘zee-begrippen’ Duin Duin is één van die woorden waar we ons allemaal wel een beeld kunnen bij vormen. We denken al snel aan schaars begroeide zandheuvels aan de kust die het strand en het achterland van elkaar scheiden en waar het bovenal aangenaam wandelen of zonnen is. Duinen kunnen echter ook volledig begroeid zijn of in het binnenland gelegen zijn langs rivieren of in zandwoestijnen. Hoe dan ook, duinen hebben hun ontstaan steeds te danken aan het bijeenwaaien van grote hoeveelheden zand tot meters hoge heuvels. Als plantengroei blijvend vat krijgt op deze ‘zandbergen’, kunnen ze onder gunstige omstandigheden tot struweel of bos evolueren. Zoniet blijven duinen stuiven en op de wandel gaan. En het woord duin zelf? Hoe en waar is dit ontstaan? Wie verder leest, krijgt op deze vraag een antwoord. Onze duinen in een bredere context geplaatst Zand en wind zijn de twee hoofdingrediën- ten bij duinvorming. Elk open (oer)landschap waar los zand aan de grillen van de windwer- king wordt onderworpen, kan immers aan- leiding geven tot het ontstaan van duinen. Korrel na korrel worden de zanddeeltjes door de wind opgetild, verplaatst en opnieuw afgezet. De resulterende zandheuvels zij

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments