Affordable Access

Một vài nét về thị trường chứng khoán của Ba Lan

Authors
Publisher
CIEM
Publication Date
Keywords
  • Stock Market
  • Poland
  • Thị TrườNg ChứNg KhoáN
  • Ba Lan

Abstract

Bài viết giới thiệu các định chế và quy định pháp lý chính của thị trường chứng khoán Ba Lan, cơ chế điều tiết của Sở Giao dịch chứng khoán Vacxava (WSE) và các hình thức, cơ cấu đầu tư tại đây.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments