Affordable Access

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду”

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2009

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Затверджую: перший проректор Стадник Г.В. «___»________________ 2007р. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА Робоча програма навчальної дисципліни “ОБРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ОСАДУ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення») Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу Харків – ХНАМГ – 2009 Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення» / Укл.: Козловська С.Б., Сорокіна К.Б. – Харків: ХНАМГ, 2009. - 20 с. Укладачі: С.Б.Козловська, К.Б.Сорокіна Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Рецензент: зав. кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод, професор, доктор технічних наук С.С.Душкін Затверджено на засіданні кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод (протокол № 1 від 2.09.2008 р.) © Козловська С.Б., Сорокіна К.Б., ХНАМГ, 2009 �PAGE � �PAGE �2�

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments