Affordable Access

1357, octubre 30. Venda. Bàscara

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Bernat Ferrer, de Llampaies, en nom propi i com a procurador de la seva muller Guillema, i el seu fill Francesc reconeixen a Berenguer Balell, de Fellines, que n'han rebut 150 s. com a prorrata d'un deute de 1.900 s. per la Venda del mas Bordils, situat a la parròquia de Fellines

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.