Affordable Access

A Strategy for testing impregnation agents for waterlogged archaeological wood:- examination of azelaic acid as an impregnation agent

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

slutrapport_redigeret.p65 1 Oldsagers og gravhøjes bevaringstilstand Oldsagers og gravhøjes bevaringstilstand på landbrugets arealer. Slutrapport 2003. Nationalmuseet. København. 2 Oldsagers og gravhøjes bevaringstilstand Indhold Indledning 3 Organisation 3 Overordnede resultater 5 Formidling 6 Delprojekt 1: Metaller og rav 7 Baggrund og projektmålsætning 8 Projektets gennemførelse og anvendte metoder 8 Værkstedsområdet og dets landskab 8 Vurdering af oldsagers bevaringstilstand 9 Anvendte metoder 9 Registrering af genstandsoplysninger 10 Opnåede resultater 10 Bronzer 10 Jern 15 Rav 19 Måling af metallers korrosion i jord 22 Perspektiver 27 Projektets publikationer 28 Formidlingsaktiviteter og konferencepræsentationer 28 Acknowlegdements 28 Delprojekt 2: Organiske materialer 29 Baggrund og projektmålsætning 30 Anvendte metoder og resultater 31 Laboratorieeksperimenter 32 Udvikling af jordspyd til måling af miljøparametre 33 Moniteringsprogram 35 Komparative udgravninger 39 Perspektiver 42 Specialundersøgelser og gennemført implementering 42 Projektets publikationer 43 Formidlingsaktiviteter og konferencepræsentationer 44 Delprojekt 3: Gravhøje 45 Baggrund og projektmålsætning 46 Projektets gennemførelse og anvendte metoder 47 Feltarbejde og udvikling af prospekteringsmetoder 47 Analyser 51 Dokumentation 52 Opnåede resultater 52 Udvikling af karteringssystem 52 Geofysiske prospekteringsmetoder 52 Forståelsen af gravhøjene 52 Truslerne mod højene 54 Perspektiver 55 Specialundersøgelser og gennemført implementering 56 Test af det udviklede karteringssystem til lokalisering af høje med særlige bevaringsforhold 56 Bevaringsforhold i egekister før og efter højlæggelse 57 Bevarelse af egekister under nedpløjning af gravhøje 58 Skelhøj og bronzealderens egekistehøje 60 Udpegning af bevaringsværdige højgrupper og højrækker 61 Tungmetalindholdet i dyrkningslag fra bronzealderen 62 Projektets publikationer 63 Formidlingsaktivi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments