Affordable Access

Retaules i altres obres d'art de l'Urgell (Segle XVII)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sin título-8 Josep M. Llobet i Portella R ETAULES I ALTRES OBRES D'ART DE L'URGELL (SEGLE XVII) 144 RETAULES I ALTRES OBRES D'ART DE L'URGELL (SEGLE XVII) Comunicació Josep M.Josep M.Josep M.Josep M.Josep M. Llobet i PortellaLlobet i PortellaLlobet i PortellaLlobet i PortellaLlobet i Portella Professor del Centre Associat de la UNED de Cervera segons el qual Joan Baptista Soli, un pintor que habitava a Cervera, s'obligava davant els capitans de la confraria de Nostra Senyora del Roser d'Anglesola a pintar i daurar el retaule i el tabernacle d'aquesta confraria (Document número 2). El retaule contindria una imatge de Déu Pare pintada al frontispici, una taula cen- tral amb la figura de sant Joan batejant Jesús i altres set taules, cada una de les quals mos- traria un goig de la Verge del Roser. Quant al tabernacle, que tenia una creu a la part supe- rior i abundant ornamentació arquitectònica, hi pintaria àngels daurats i querubins i sera- fins encarnats a l'oli. L'artista cobraria, en to- tal, 90 lliures, la meitat de les quals correspon- drien als treballs fets al retaule i l'altra meitat als del tabernacle. Un dels dos testimonis que intervingueren en l'acte notarial fou Claudi Perret, escultor de Cervera. Bellpuig Els documents que corresponen a Bellpuig són vuit. Dos d'ells contenen els pactes establerts entre Cristòfol Ortoneda, pintor de Montblanc, i els representants de la confraria de Nostra Senyora del Roser de Bellpuig, els quals ens permeten saber que aquest artista havia de pintar i daurar el retaule de la susdita confra- ria (Documents números 1 i 3). Establert un primer acord el 1602, aquest fou modificat l'any següent. Cristòfol Ortoneda, entre altres co- ses, estava obligat a daurar i pintar dues figu- res de «bulto»: la de Nostra Senyora i la de sant Roc, i a pintar a l'oli els quinze misteris del Roser a altres tantes taules que ja hi havia al retaule. L'import que es donaria al pintor seria de 220 lliures. Aquests textos foren pu- blica

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F