Affordable Access

Els vescomtes de Girona

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ELS VESCOMTES DE GIRONA PER JAUME COLL I CASTANYER Era un fet general entre els vescomtes que prenguessin el títol del comtat on exercien el càrrec, i així succeí amb els de Girona. Els vescomtes ocupaven en la jerarquia senyorial el primer lloc des- prés dels comtes. Ja es troben en el segle IX i sembla que la institució tingué origen franc. Al principi, en temps dels comtes beneficiaris de Girona, els vescomtes gironins no eren més que auxiliars dels comtes, als quals ajudaven en les seves funcions; però des que Bernat de Gòtia, comte de Barcelona, assumí també el títol de comte de Girona (vers l'any 870), l'inevitable absentisme dels comtes, atesa la capitalitat de Barce- lona, ciutat en la qual residien normalment, féu que el càrrec vescomtal cresqués molt de categoria en haver de suplir quasi constantment els com- tes i assumir les seves funcions diplomàtiques, militars i judicials. Fins aquest moment, però, el càrrec depenia dels comtes, els quals nomena- ven i separaven els vescomtes a la seva voluntat. Més endavant, gradual- ment, s'anà convertint en hereditari i així veurem, pel que fa a Girona, com ja en el segle X es donen alguns casos esporàdics que, evident- ment, són de pares i fills vescomtes, però fins arribar al vescomte Amat no n'hi ha la continuïtat plena. D'aquest endavant, sempre més el títol va passar de pares a fills sense interrupció. En fer-se el títol hereditari, d'una forma gradual, els vescomtes deixa- ren de tenir caràcter funcional per convertir-se, principalment, en una dignitat honorífica, i així (en alguns casos ja en el segle XI i quant a Girona, a la segona meitat del XII) perderen el títol del comtat on exercien les seves funcions per prendre el nom del seu principal feu o baronia, que en el cas de Girona era també el del secular castell fami- liar de Cabrera; o sigui que deixaren de titular-se vescomtes de Girona per anomenar-se vescomtes de Cabrera. 39 J. COLL I CASTANYER Amb el propòsit d'intentar aclarir-ne quel

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments