Affordable Access

Підвищення безпеки об’єктів різного призначення в разі руйнування ртутних джерел світла

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

<4D6963726F736F667420576F7264202D20E0E2F2EEF0E5F4E5F0E0F22034> 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Створення здорових, безпечних та сприятливих гігієнічних умов праці в усіх галузях діяльності є одним з найважливіших соціальних завдань сучасності. Незважаючи на те, що ртуть є одним з найбільш небезпечних токсикантів і згідно з ГОСТ 12.1.005-88 відноситься до 1 класу небезпеки, вона продовжує широко застосовуватись у різноманітних галузях промисловості, в різних виробах і технологіях. Гранично допустима концентрація, далі – ГДК, у повітрі робочої зони для ртуті складає 0,01/0,005 мг/м3. В останні роки для освітлення різних типів приміщень використовують розрядні джерела світла, далі – розрядні ДС. Проте більшість з них (люмінесцентні лампи, далі – ЛЛ, металевогалогенні, натрієві тощо), для досягнення їх необхідної ефективності, виготовляються зі вмістом ртуті або ртутних матеріалів. Кількість виготовлених ДС, що містять ртуть вже є значною і постійно збільшується (світове виробництво трубчастих ЛЛ наближається до 1,5 млрд. штук на рік). Незруйновані розрядні ДС, що містять ртуть, є абсолютно безпечними, проте дуже часто відбуваються їх руйнування при експлуатації, під час транспортування, зберігання і утилізації, через необережність і недбалість поводження з ними під час ремонту приміщень, заміни ламп на нові. В багатьох регіонах та містах України відмічається відсутність ефективної системи прийому відпрацьованих ЛЛ та необхідних технологій для їх утилізації. Загальна кількість відпрацьованих ртутних ламп, які знаходяться на територіях підприємств України складає 1,7 млн. штук. Навіть у разі найменшого вмісту ртуті в ЛЛ, який, зокрема, в компактній лампі складає 2,5…5 мг., у разі її руйнування значення ГДК пари ртуті для різних приміщень може бути перевищено у 30 – 50 разів і більше. Це створює небезпечні умови праці та може негативно відбиватися на стані здоров’я працюючих, оскільки в разі

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments