Affordable Access

Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Інженерна геологія" (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 "Будівництво ", спеціальність “Промислове і цивільне будівництво” та спеціальність “Міське будівництво та господарство”.

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Инженерная геология

Abstract

ПЦБ заочка 2 курс Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства О.В. Гаврилюк Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Інженерна геологія" (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 "Будівництво ", спеціальність “Промислове і цивільне будівництво”, “Міське будівництво та господарство”) Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Інженерна геологія" (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 "Будівництво ", спеціальність “Промислове і цивільне будівництво” та спеціальність “Міське будівництво та господарство” / Укл.: О.В. Гаврилюк – Харків: ХНАМГ, 2009. – 14 с. Укладач: О.В. Гаврилюк Рекомендовано кафедрою механіки ґрунтів, фундаментів і інженерної геології, протокол № 2 від 30 жовтня 2009 р. 3 Зміст Стор. Вступ………………………………………………………………..………....... 4 1. Програма навчальної дисципліни………………………………………....... 5 1.1 Мета, предмет та місце дисципліни……………………….….…..... 5 1.2. Інформаційний обсяг(зміст) дисципліни…………….………….... 6 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги……………………………..…...... 7 1.4. Рекомендована основна навчальна література…………...….…..... 7 1.5. Анотації дисципліни…………………………………….………..... 7 2. Робоча програма навчальної дисципліни………………………….……..... 9 2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за видами навчальної роботи……………………………………………..…..…......................... 9 2.2. Зміст дисципліни…………………………….……….……............... 9 2.3. Самостійна робота студентів…………………………………......... 12 2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту……….........… 12 2.5. Інформаційно-методичне забезпечення…………………

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments