Affordable Access

An Experiment to Develop Conversion Factors to Standardise Measurements of Airborne Asbestos

Authors
Publisher
Institute for Medical Research and Occupational Health
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Azbest-Cementna Industrija
  • Gravimetrijska Metoda
  • Konimetar
  • Kumulativna Izloženost
  • Metoda Membranskog Filtra
  • Asbestos Exposure
  • Cement-Asbestos Industry
  • Gravimetric Method
  • Konimeter
  • Membrane Filter Method

Abstract

Različiti istraživači i agencije preporučili su upotrebu različitih konverzijskih faktora za ekspoziciju azbestu kako bi se mogla izraziti ekspozicija u samo jednoj mjernoj jedinici. Cilj ove studije bio je izračunati faktore konverzije iz čestica cm-3 u vlakna cm-3 i iz mg cm-3 u vlakna cm-3, tako da bismo mogli iz dostupnih historijskih podataka izračunati kvantitativnu ekspoziciju za epidemiološku studiju o efektu odgovor-doza za kumulativnu ekspoziciju azbestu i rak pluća. Za sva radna mjesta u slovenskoj tvornici cement-azbesta Salonit Anhovo imali smo više od 1000 izmjerenih uzoraka zraka. Za mjerenje koncentracije azbesta u zraku upotrijebili smo tri različite tehnike: konimetar, koji mjeri broj čestica na kubni centimetar, gravimetrijsku metodu, koja mjeri miligrame na kubni metar i metodu membranskog filtra, koji mjeri vlakna na kubni centimetar. Faktore konverzije između rezultata navedenih metoda izračunali smo s pomoću seta 78 parnih uzoraka, koji su istodobno analizirani membranskofiltarskom i gravimetrijskom metodom i manjeg seta uzoraka analiziranih konimetrom i membranskofiltarskom membranom. Ove faktore konverzije naknadno smo upotrijebili u ispitivanju kohorte koja je imala gotovo 7000 radnika za izračun kumulativne ekspozicije za svaki primjer i svaku kontrolu. Jedan konverzijski faktor (4,7) dobiven je za suha radna mjesta u azbest-cementnoj proizvodnji cijevi i jedan za suha radna mjesta u azbest-cementnoj proizvodnji krovnih ploča (1,6). Mokra azbest-cementna radna mjesta u proizvodnji cijevi bila su pod velikim utjecajem okolnih suhih emisija, zato smo odlučili upotrijebiti samo jedan konverzijski faktor (0,8) za suhu i mokru proizvodnju azbest-cementne industrije cijevi. Za proizvodnju krovnih ploča izračunana su dva konverzijska faktora (0,3 i 1,2). Razvoj pet različitih faktora konverzije, karakterističnih za azbest-cementnu industriju, omogućilo je izračun kumulativne ekspozicije azbestu iz ekstenzivne historijske dokumentacije, a smanjila se i pogrešna klasifikacija ekspozicije koja bi bila prisutna ako bi autori rabili samo jedan faktor konverzije.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.