Affordable Access

Tehnološke zabilješke

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_07-2010.vp:CorelVentura 7.0 tehnološke zabilješke Ureðuje: Marija-Biserka Jerman Inovacija kod plazma-zaslona Rad plazma-zaslona relativno je štedljiviji s obzirom na potrošnju energije, no za njihovu proizvodnju troši se još uvijek oko 23 kWh energije po zaslonu. Tvrtka Industrie-Ofenbau ELINO, Düren, Njemaèka, razvila je postupak proizvodnje koji štedi potrebnu energiju. Plazma-zasloni sastoje se od dvije ploèe stakla, koje leÞe jedna na drugoj, a na rubovima su zajedno zataljene. Prije nego što se prostor meðu njima napuni posebnim plinom, mora se po- moæu tanke cjevèice isisati prisutan zrak. Što je zaslon veæi potreb- no je za to više energije za postizanje vakuuma. U novom in line vakuumskom postupku sljepljivanja oba su proizvodna koraka spojena tako da se obje staklene ploèe odmah meðusobno staljuju u zrakopraznom prostoru. Na taj naèin izbjegava se nepotrebno hlaðenje i grijanje meðu procesima i štedi do 90 % energije. Tvrtka razvija posebne peæi u kojima se moÞe istodobno i konti- nuirano obraðivati više zaslona. Postupak pruÞa i neke dodatne prednosti s obzirom na dodatnu obradu gotovih zaslona. M.-B. J. Detekcija utjecaja lijeka Znanstvenici s University of Montreal, Kanada, razvili su tehniku koja omoguæuje detektiranje moguæeg djelovanja spojeva na sta- niène putove signaliziranja, što bi pomoglo u istraÞivanju lijekova i razumijevanju mehanizma njihovog djelovanja, kao i nuspojava. Tehnika PCA (protein-fragment complementation assay) ili tehnika analize nadopunjavanja proteinskih fragmenata daje moguænost predviðanja nepoznatog djelovanja ili toksiènosti lijeka. Tom teh- nikom mogle bi se naæi nove primjene za postojeæe agense ili otkriti potencijalni toksièni spojevi još u ranoj fazi razvoja. U tehni- ci PCA dva proteina koja meðusobno djeluju biokemijski, kao npr. hormon i njegov receptor, modificiraju se ugradnjom fragmenta fluorescentnog proteina i zatim ubace u stanice. Ako zatim novi uvedeni spoj uzrokuje interakciju ta dva proteina, fragmenti se spoje i dolazi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F