Affordable Access

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОТЕНЦІАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Authors
Publisher
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Publication Date

Abstract

Мета. Полягає в дослідженні науково-методичних підходів до аналізу потенціалу системи управління та розробки його якісного методичного забезпечення.Методика. Розглянуто основні підходи до оцінки потенціалу системи управління. Визначено основні пріоритети, на яких акцентують увагу більшість авторських методик. Доведено складність формування якісного методичного інструментарію щодо оцінки потенціалу систем управління завдяки існуванню специфічного фактора – особистих властивостей людини (керівника або робітника) та її суджень. Розглянуто сутність поняття «судження» з метою подальшого урахування в системі потенціалогічного аналізу потенціалу систем управління. Доведено, що модальність суджень знаходить свій прояв серед великої кількості прийняття рішень відповідного порядку. У контексті потенціалогічного аналізу потенціалу системи управління судження управлінців можна визначити як форму мислення з можливістю ствердження або заперечення зв’язків між предметами або предметами та їхніми ознаками. Сформовано кількісно-якісну методику потенціалогічного аналізу потенціалу систем управління.Результати. Для якісного проведення потенціалогічного аналізу потенціалу систем управління необхідно використовувати як кількісні, так і якісні методи оцінки. Пропонована методика кількісного потенціалогічного аналізу потенціалу систем управління включає шість показників з методики кількісного потенціалогічного аналізу потенціалу організованості з напрямку «Оцінка компетенцій управлінського персоналу в контексті визначення рівня потенці­алу організованості» та методика якісного потенціалогічного аналізу потенціалу систем управління – здійснюється на підставі анкет експертної модальної оцінки потенціалу систем управління з урахуванням особистих властивостей управлінців за трьома напрямками: природ­ні здібності; ділові (професійні здібності) і управлінські здібності.Наукова новизна. На підставі розгляду існуючих науково-методичних підходів до оцінки потенціалу систем управління отримав розвиток новий вид (напрямок) економічного аналізу – потенціалогічний, спрямований на розгляд сукупного потенціалу економічної системи.Практична значущість. Пропонована методика потенціалогічного аналізу потенціалу систем управління не тільки враховує кількісно-якісні елементи оцінки, але й дає можливість аналізувати судження людини, тобто враховує принцип модальності та надає змогу чітко визначитись з основними потенціями розвитку.Ключові слова: потенціалогічний аналіз, потенціал, управління, системи, судження, модальність, потенція, методика.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments