Affordable Access

Transformasi pendidikan teknik dan vokasional : membentuk pemimpin masa depan

Authors
Publisher
Penerbit UTM
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • L Education (General)

Abstract

Selaras dengan konsep pendidikan seumur hidup, sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) merupakan salah satu aliran yang diiktiraf atau dikenali sebagai satu sistem yang berperanan untuk membentuk individu yang mempunyai kemahiran teknikal yang tinggi seperti yang diingini oleh industri pada masa kini. Perubahan masa dan perkembangan teknologi pada masa ini menuntut perubahan kepada sistem PTV untuk membentuk generasi yang berkebolehan dalam kepimpinan. Kertas kerja ini membincangkan mengenai transformasi Pendidikan Teknik dan Vokasional(PTV), dalam membentuk pemimpin masa depan. Bagi mencapai matlamat tersebut, pelbagai usaha dan pengubahsuaian dalam perlaksanaan sistem PTV untuk mempersiapkan individu yang berkebolehan tinggi dalam bidang kemahiran dan pengetahuan teknikal sekaligus dalam membentuk insan yang mempunyai kredibiliti sebagai seorang pemimpin.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F