Affordable Access

Publisher Website

83P Rodzinne występowanie gruczolakoraka błony śluzowej trzonu macicy

Authors
Journal
Reports of Practical Oncology & Radiotherapy
1507-1367
Publisher
Elsevier
Publication Date
Volume
3
Identifiers
DOI: 10.1016/s1507-1367(98)70284-6

Abstract

W patogenezie raka błony śluzowej trzonu macicy w około 5% wymienia się czynnik genetyczny. Badania epidemiologiczne analizujące przyczyny zgonów krewnych pierwszego stopnia umożliwiają oszacowanie wpływu predyspozycji dziedzicznych na zachorowalność na nowotwory złośliwe w poszczególnych lokalizacjach narządowych. Celem pracy jest wyodrębnienie rodzin z predyspozycją do swoistego miejscowego gruczolakoraka błony śluzowej trzonu macicy. Materiał i metoda Grupę badana stanowiło 390 pacjentek leczonych od stycznia 1995 do grudnia 1997 roku w Centrum Onkologii z rozpoznaniem raka błony śluzowej trzonu macicy. Grupę kontrolną stanowili małżonkowie. Na podstawie szerokiej ankiety, którą uzyskano od 370 chorych (94,9%) z rakiem błony śluzowej trzonu macicy uzyskano dane dotyczące rodzinnego występowania nowotworów. W rodzinach 9 probantek odnotowano krewnych pierwszego stopnia obciążonych chorobą nowotworową. Lokalizację i średnią wieku zachorowania tych osób przedstawiono poniżej. LOKALIZACJA ŚR. WIEKU ZACHOROW. rak bł. śluz. trzonu macicy -9 46 iat (38–64) rak jelita grubego - 2 47 lat (46,48) rak żołądka - 1 49 lat rak nerki -1 57 lat rak jajnika - 2 50 lat (49,51) rak płuca - 3 56 lat (54–60) rak gruczołu piersiowego -4 55 lat (49–60) rak skóry - 3 68 lat (54–76) rak prostaty -1 63 lata rak jądra -1 24 lata Omówienie i wnioski Najliczniejszą grupę stanowią rodziny z krewnymi pierwszego stopnia dotkniętymi wyłącznie gruczolorakiem błony śluzowej (7 rodzin). Drugą grupę stanowiły 2 rodziny spełniające kryteria Zespołu Lynch. U 21 krewnych z różnych rodzin wystąpiły nowotwory o różnej lokalizacji, średnia wieku chorych z rodzinnym występowaniem nowotworów wynosiła 54,8 lat (44–71). Wnioski 1. Wiek zachorowania na raka błony śluzowej trzonu macicy wśród krewnych pierwszego stopnia jest niższy niż w populacji. 2. Wśród krewnych pierwszego stopnia rodzin obciążonych chorobą nowotworową występuje agregacja nowotworów o tzw. lokalizacji śródbrzusznej. 3. U krewnych pierwszego stopnia badania profilaktyczne powinny być przeprowadzane wcześniej (minimum 5 lat) niż wiek zachorowania najmłodszego krewnego.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments