Affordable Access

Melcion Rosselló, professor de pràctiques

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

MELCION ROSSELL^, PROFESSOR DE PRACTIQUES per Dr. RUBEN VICTO! RIAL I PLANAS FACULTAT DE CIENCIES, PALMA DE MALLORCA Es tracta de parlar de D. Melcion Rosselló i Simonet. Veus més autoritzades han glosat en aquesta revista la significancia d'aquest home en l'educació de les Illes. La meva veu, desconectada per molts d'anys del lloc, intenta recuperar el temps, agrupant els records en torn de la figura de D. Melcion. Aquests records poc valen; repetesc, n'hi ha molts més autoritzats que jo que l'han conegut més i millor. Per aixo la meva aportació sols pot recórrer a petits detalls recollits durant poquíssirns anys -vaig ser alumne seu des de 1959 a 1962- i que avui conserven sols el caire anecdotic, impressions deformades pel temps, molt més que dades i fets objectius. Els records d'aquella Escola Normal tenen per a mi un gust agredolq peculiar. Eren temps de pobreza d'esperit i d'idees. Pocs dels que allí concorríem, sabíem per a qu6 ens preparavem.Elegíem mag$teri per exclusió. I una vegada dins 1'Escola seguíem la línia de menor resistGncia, obeíem, ho toleravem tot, ens amotlavem a aquella pobresa. Aquesta obediencia no tan sols era de pell cap endefora, realment acabaven per sotmetre fins i tot I'esperit. Dins aquesta obedi6ncia i tolerancia s'incloia el suportar professors desbaratats que avui son tema de l'anecdotari. Aquest anecdotari és quasi l'únic que vaig recollir del meu pas per aquell centre. Afortunadament, en aquesta afirmació he tengut que posar una limitació per qu6 a més d'an6cdotes que es recuperen cada vegada que coincidesc amb algun company d'aquell temps hi ha quelcom realment solid que ha resistit el pas de totes les influ6ncies que des de llavors he anat rebent. No cal dir qui fou el que construí dins mi i dins tant d'altres la idea que 1'EducaciÓ és l'activitat més noble a la qual un home pot entregar la seva vida. Tots nosaltres que havíem rebut una mala ensenyanqa primkia, una pitjor ensenyanqa mitja, i que rebíem a totes hores una p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments