Affordable Access

Utvrđivanje senzorske kakvoće namirnica, definicije, opća metoda bodovanja

Publisher
Croatian Dairy Union; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Senzorska Kakvoća Namirnica
  • Opća Metoda Bodovanja

Abstract

Vijesti Mljekarstvo (38) 209—220 Vijesti Utvrđivanje seniorske kakvoće namirnica, definicije, opća metoda bodovanja 1.0. Definicije 1.1. Bodovi (nevagani bodovi ili ocjene) Bodovi, nevagani bodovi ili ocjene su numerički podaci koje daje pojedini član grupe senzorskih analitičara za pojedini parametar kakvoće istraženog prehrambenog proizvoda. j .2. Prosječna vrijednost bodova (ocjena, nevaganih bodova) predstavlja arit­ metičku sredinu bodova (ocjena) grupe senzorskih analitičara koji sudjeluju u utvrđivanju senzorske vrijednosti istraživanog parametra danog proizvoda. Prosječnu vrijednost svakog parametra senzorske kakvoće u pravilu izraču­ nava koordinator grupe senzorskih analitičara. 1.3. Faktori važnosti (vaganja, značajnosti) Faktori značajnosti su brojčane vrijednosti koje označuju relativni udio značajnosti pojedinog parametra kakvoće u ukupnom vrednovanju senzorske kakvoće istraživanog proizvoda. Faktori značajnosti unose se u obrasce za­ htjeva za pojedine prehrambene proizvode i daju na upotrebu članovima grupe senzorskih analitičara kod istraživanja. (OBRAZAC A). 1.4. Ponderirani bodovi (vagani bodovi ili vagane ocjene). Ponderirani bodovi dobiju se množenjem faktora značajnosti i prosječne ocjene za svaki parametar senzorske kakvoće. 1.5. Ukupni ponderirani bodovi Ukupni ponderirani bodovi ili »BODOVI« dobiju se zbrajanjem ponderira- nih bodova kojima se klasificira senzorska kategorija kakvoće istraživnog pro­ izvoda. Najveća vrijednost zbroja ponderiranih bodova za sve parametre sen­ zorske kakvoće neke namirnice iznosi 20 bodova. 2. Količina uzorka za istraživanje Potpuna senzorska istraživanja moraju se obaviti iz originalnog pakiranja koja se predočuje svakom članu grupe senzorskih analitičara. 3. Opći zahtjevi Da bi se ispunio zahtjev kakvoće određenog parametra, mora se za svako pojedino obilježje (parametar, kavoče) postići najmanje vrijednost prosječne ocjene (prosjek nevaganih bodova), 2,8 boda. Ukupni broj ponderiran

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments