Affordable Access

Historien i tidningsklipp - tidningsklipp i historien: Klipp i arkiv, dagbok och bokfilm

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Cultural Sciences

Abstract

????????????? ??????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????? Institutionellt Arkiv vid Lunds Universitet Adress: http://www.lu.se ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 130:2 • 2010 historisk tidskrift 130:3 • 2010 Historien i tidningsklipp – tidningsklipp i historien Klipp i arkiv, dagbok och bokfilm Av Johan Jarlbrink Under första världskrigets livsmedelsbrist och dyrtid upprättades i Sverige Statens Folkhushållningskommission med ansvaret att kontrollera, distri- buera och ransonera livsmedel. Arbetet handlade emellertid inte bara om mat. I ransoneringens spår florerade ofta rykten om hemliga livsmedelslager och orättvisa tilldelningar. Därför inrättade kommissionen även en upplys- ningsavdelning, som fick i uppgift att kartlägga opinionen ute i landet och vid behov tillbakavisa falska beskyllningar och rykten. Medlet därför var att systematiskt bevaka omkring 400 tidningar och tidskrifter, klippa ut artiklar av intresse, ordna dem efter ort och datum och klistra in i böcker, för att därefter skicka ut beriktiganden till tidningar där felaktigheter och missförstånd hade förekommit.1 I juli 1917 gjorde en reporter på Dagens Nyheter ett besök på Folkhus- hållningskommissionens upplysningsavdelning. I artikeln redogjordes inte bara för det opinionsbildande arbetet utan också för själva klipparbetet och arkiveringen av klippen. Vid tiden för besöket hade man samlat in omkring 20 000 klipp, inklistrade i åtskilliga tjocka böcker. Notiser

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F