Affordable Access

Модель оцінки, аналізу і прогнозування об'єму наданих послуг

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Менеджмент городского и регионального развития (2013)

Abstract

94 Модель оцінки, аналізу і прогнозування об'єму наданих послуг В. М., АНДРЄЄВА, Д. О. ШАПОВАЛЕНКО Харківська національна академія міського господарства Комунальне господарство є багатофакторною синергетичною складною системою, тому пропоновані підходи до формування механізму використовують методи економіко-математичного моделювання. Авторами запропонована комплексна модель оцінки, аналізу і прогнозування об'єму наданих комунальних послуг на основі побудови виробничої функції Кобба-дугласа-тінбергена. ВФ Кобба-Дугласа є найбільш популярною і в теоретичних, і в прикладних дослідженнях: вона поєднує простоту математичного запису, очевидну економічну інтерпретацію і відносну легкість визначення чисельних значень її параметрів. Конфігурація такої ізокванти припускає необмежену подільність продукції і вживаних ресурсів, і убуваючу граничну норму заміщення. Виробнича функція, що відповідно відображається нею, передбачається безперервною, такою, що двічі диференціюється і має вигляд: 21 0 аа LKаY ⋅⋅= (1) де Y – об'єм проведеної продукції, наданих послуг; L – витрати праці у виробництві; К – витрати основних засобів; 210 ,, ааа - параметри моделі. Причому параметр 0а враховує розмірність показників, тобто він залежить від вибраної одиниці вимірювань витрат і витрат підприємств. Проаналізувавши можливі підходи до побудови виробничих функцій, зроблений вивід про необхідність побудови – моделі оцінки, аналізу і прогнозування об'єму наданих комунальних послуг на основі ВФ Кобба – Дугласа – Тінбергена (2): ta t a tок eLKаtY ⋅ ⋅⋅⋅= γ2221 20)( (2) де Yок – об'єм наданих послуг підприємствами комунального господарства (за винятком електроенергії) у період t ; L – витрати праці у виробництві у період t ; К – витрати активної частини основних засобів у період t ; 222120 ,, ааа - параметри моделі. Оцінка параметрів запропонованої ВФ по даним за період з січня 2007

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments