Affordable Access

Download Read

KÖMÜRLERDE KÜL ORANININ 2-μ ve DEMİR DÜZELTME YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ

Authors
Publisher
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Keywords
  • Teknoloji

Abstract

Bu çalışmada iki ayrı yöntemle Türkiye'de üretilen çeşitli linyit ve taşkömürlerinin küliçerikleri ölçüldü.2-μ Tekniği adı ile anılan ilk yöntemde iki ayrı enerjili X-ışını kullanılarak kömürlerintoplam kütle soğurma katsayıları ölçüldü. Mineral maddenin değişken Fe içeriğinin etkisidemir düzeltme yöntemi ile ortadan kaldırıldı. Ölçülen toplam kütle soğurma katsayıları,demir mineral madde ve kömür maddesinin kütle soğurma katsayıları ile birlikte kullanılarakörneklerin kül içerikleri tayin edildi.İkinci yöntemle kömürler yakılarak kül içerikleri kimyasal yoldan belirlendi ve nükleerteknikle bulunan değerler %1sapma ile çok iyi uygunluk içinde olduğu gözlendi.Ash contents of several lignite and bituminous coals produced in Turkey have beenmeasured by means of two different techniques.In the first technique called 2-μ method, total mass absorption coefficients of the coalswere measured using X-ray of two different energies. The effect of variable content of Fe inmineral matter was removed by iron compensation method. The measured total massabsorption coefficients were used together with the mass absorption coefficients of coalmatter and iron to determine the ash content of samples.In the second technique ash concentrations of coals were measured by a chemical methodbased on burning the samples. The results were compared with those of nuclear method.The values obtained in two methods were found to be in a very good agreement withaccuracy of 1 % .The results were also consistent with the ash levels given in the literaturefor the same samples.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F