Affordable Access

Ivan Devčić: Filozofija povijesti i kulture Nikolaja A. Berdjajeva, Glas koncila, Zagreb, 2010., 383 str.

Authors
Publisher
Povijesno društvo Rijeka
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RIJEKA, ISSN 1330-6985, godina XVI., svezak 1., Rijeka, 2011. str. 83-118 Prikazi, osvrti, bilješke 114 Nemoj nikad zaboraviti da smo povezani, Stjepan Lice, u gnijezdu pet ptića, prof. dr. sc. dominikanac Marijan Jurčević, Biće horizonta, don Anton Šuljić, Studiozni improvizator i nadahnuti pjesnik, dr. sc. Marija Riman, učenik Kamila Kolba, dr. fra Bernardin Škunca, Bibličar – umjetnik, teolog – umjetnik, Marija Pepelko i Silvija Lučevnjak, 60-godišnje sebedarje, Marija Mirković, prof., Kako iz poznatoga isčitati ključno, Ivica Domaćinović, Krasan, Kr- čan, Kršćan!, prof. dr. Vlado Šakić, Dobit- nik nagrade Annales Pilar, Krsto Papić, Naš život vezuje uz Evanđelje, Marija Barbarić Fanuko, Sveto prijateljstvo, Ljiljana Bunje- vac Filipović, Osjetiti Božju blizinu. Već samo citirani sadržaji naslova na- dasve govore o velikom bogatstvu djela fra Dude na koje su se referirali sudionici ovog novinskog priloga. Njegovo djelova- nje u pokoncilsko vrijeme i njegov pristup obradi franjevačkih tema prvenstveno su živi primjer kako se teološka misao pretače iz riječi u djelo. Čitav svoj svećenički ži- vot, od djetinjih dana kada su članovi fra- njevačke provincije otkrili njegov talenat i podržali njegov rad, skromno je skrbio o duhovnim potrebama svojih sugrađana. Njegove propovijedi uvjek predstavljaju intelektualni izazov za pojedinca kao po- lazište za razmišljanja o vlastitu životu i zbilji, ali isto tako su i moralni korektiv čitavog društva. Svoju predanost svome pozivu i njegovim potrebama najbolje ocr- tava njegov citat a tiče se izdanja Biblije iz 1968. godine: ‘’Oko godine 1965. sa svih su se strana u nas čuli glasovi koji su go- vorili o potrebi Biblije. I sam sam osjećao potrebu novog prijevoda, ali ni najmanje da bih ja u njemu sudjelovao. I tu sam se našao odjednom u poslu. Naprosto, valja- lo je prihvatiti se. U ono vrijeme rekao je Tomislav Ladan u jednom važnom razgo- voru: Ima trenutaka i prilika kada se ne pita jesmo li sposobni, nego moramo l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F