Affordable Access

Talent i capital de risc

Authors
Publisher
Paradigmes: economia productiva i coneixement
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

079-086_GILI.qxp:Prova 2 Talent i capital de risc El model econòmic vigent a Espanya durant els darrers anys, basat en el sector immobiliari, les indústries de baix valor afegit, el turisme de masses i el consum com a elements tractors de la resta de l’economia, s’està col·lapsant. Malgrat que encara hi ha un grau elevat d’incertesa, hi ha dades i evidències per considerar el que s’està esdevenint com un procés que serà definit, ni més ni menys, com el període de transformacions més intens des de la revolució industrial. Aquest procés de transformació tan radical del model econòmic tindrà conseqüències que afectaran, fins i tot, el sistema de valors socials que ha estat regint durant les darreres dècades. ROBERT GILI 079-086_GILI.qxp:Prova 2 3/12/08 12:13 Página 79 Factors clau de futur per a la generació de projectes innovadors Durant els propers anys, és molt possible que vis- quem, en el terreny econòmic, la coexistència d’un món bipolar: d’una banda, una estructura econò- mica obsoleta i en declivi i, de l’altra, la consolida- ció d’una nova generació d’empreses i de creació de valor que estaran basades, en bona mesura, en dos conceptes clau, la innovació i el coneixement. Això representa que viurem un temps intens en canvis i transformacions, que comportarà la convi- vència de reptes i oportunitats. La realitat és que bona part de l’statu quo que de- finia el funcionament d’importants processos de coneixement econòmics i socials s’està recon- figurant a partir d’una incipient definició de noves regles de joc. En el millor dels casos, assistim a la migració de processos intensius en capital i que han dominat l’economia productiva durant els darrers anys, cap a altres d’intensius en coneixement que estan dominant els espais de més vitalitat de l’econo- mia mundial. Es tracta d’un procés complex amb molts factors d’intervenció, entre els quals caldria destacar-ne quatre, totalment interrelacionats: � La importància de la innovació i els seus nous àmbits d’aplicació

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F