Affordable Access

Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

Authors
Publisher
Institute of Philosophy; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Recenzije, prikazi i osvrti, Prilozi 67–68 (2008), str. 317–333 327 sa sličnom analizom u srpskoj književnosti dr. Miroslava Volfa o Šantićevom vjer- skom pjesništvu. Pojavu knjige Drage Šimundže Đurić ocjenjuje kao »svojevrsni […] kulturni događaj u Hrvatskoj« (str. 353). Knjigu Adnana Silajdžića promatra kao objektivno sagledavanje povijesti islama i kršćanstva koji se susreću u Europi, ističući kako prigovor ovom djelu može doći samo od onih koji »ne osećaju ljubav prema istini kao takvoj« (str. 353). Nakon što se sagleda cjelina časopisa »Bosna franciscana«, ostaje dojam ka- ko se radi o časopisu koji je vjeran temeljnim vrijednostima kršćanstva, ali koji te vrijednosti osim na deklarativnoj razini prihvaćanja provodi u djelo na svojim stranicama tako što donosi tekstove koji promiču ideje suživota i tolerancije. Ovaj časopis ima svoju ulogu u očuvanju prisutnosti hrvatskog jezika i kulture na po- dručju Bosne i Hercegovine, pri čemu je otvoren i za sve druge narode Bosne i Hercegovine. Bavljenjem temama iz kulture i povijesti Hrvata Bosne i Hercegovine »Bosna franciscana« nas upoznaje s dijelom hrvatske baštine izvan teritorija Repu- blike Hrvatske. IVANA SKUHALA KARASMAN Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža publikacija je tematski i sa- držajno širokog znanstvenog i stručnog raspona. Od prvoga (1991) do zaključno desetog sveska, Radovi izlaze u pet razdjela: za enciklopediku, prirodne i tehničke znanosti, društvene i humanističke znanosti, umjetnost i za sport. Svesci svakoga razdjela imaju uz opću i vlastitu numeraciju kojom je označena svaka knjiga Rado- va. Časopis je pokrenut zbog prinosa znanstvenom području leksikografije i enci- klopedike, a prilozi su rezultat znanstvenoleksikografske obrade. Znanstveni skup Suvremena znanost i enciklopedije, u organizaciji Leksiko- grafskog zavoda Miroslav Krleža, održan je 5. i 6. listopada 1990. u Zagrebu, u povodu 40. obljetnice LZMK-a. Na tom su skupu razmatrana

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F