Affordable Access

Методичні вказівки до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей Академії)(№1988).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Интеллектуальная собственность

Abstract

печ. вар. МетодИнтВласн МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Н.В. Івасішина, І.І. Килимник МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей Академії) Харків ХНАМГ 2010 2 Методичні вказівки до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей Академії) / Укл.: Н.В. Івасішина, І.І. Килимник.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 24 с. Укладачі: Н.В. Івасішина, І.І. Килимник Рецензент: зав. кафедрою, доцент А.І. Кубах Рекомендовано кафедрою правового забезпечення господарської діяльності, протокол № 8 від 15 квітня 2009 року 3 Вступ Дисципліна «Інтелектуальна власність» у якій висвітлюються оснвні законодавчі акти, що регламентують відносини, пов’язані з інтелектуальною власністю в Україні. Дисципліна «Інтелектуальна власність» призначена для спеціалістів та магістрів, які навчаються за інженерними спеціальностями. Ця дисципліна як наукова носить інтегративний характер і знаходиться на стику ряду самостійних дисциплін, включаючи технічні, правові, економічні і специфічні галузі знань. Винахідницька і патентно-ліцензійна робота є невід’ємною частиною діяльності наукових та інженерно-технічних робітників в усіх сферах народного господарства. Сучасний інженер, науковець, працівник сфери інформаційних технологій повинен володіти глибокими знаннями в галузі науки і техніки, а також основами створення, набуття прав, охорони, захисту і комерц

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments