Affordable Access

Belgische merkingsexperimenten op de tong = Expériences belges de marquage sur la sole

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Biomarkers
  • Flatfish Fisheries
  • Solea Solea (Linnaeus
  • 1758) [Sole]
  • Ane
  • Belgium

Abstract

Z E E W E T E N S C H A P P E L I J K I N S T I T U U T OOSTENDE I N S T I T U T D'ETUDES MARITIMES OSTENDE BELGISCHE M E R K I N G S E X P E R I M E N T E N OP DE T O N G door Directeur Eugène LELOUP Charles G I L I S EXPERIENCES BELGES DE MARQUAGE SUR LA SOLE par Directeur Technisch Ad junk t Ad jo in t technique OOSTENDE Zeewezengebouw 1961 (n° 2) Studie gepubliceerd met de steun van de Commissie T . W . O . Z . Ministerie van Landbouw OSTENDE Zeewezengebouw 1961 (n° 2) Etude publiée avec l'aide de la Commission T . W . O . Z . - Ministère de l'Agriculture Het Instituut kan geen enkele verantwoordelijkheid voor de uitgebrachte zienswijzen van de schrijvers opnemen. L'Institut n'assume aucune responsabilité au sujet des opinions émises par les auteurs. ZEE WETENSCHAPPELIJK I N S T I T U U T OOSTENDE I N S T I T U T D'ETUDES MARITIMES OSTENDE BELGISCHE M E R K I N C S E X P E R I M E N T E N OP DE T O N G door Eugène LELOUP Directeur EXPERIENCES BELGES DE MARQUAGE SUR LA SOLE par Directeur Charles GILIS Technisch Ad junk t Ad jo in t technique OOSTENDE Zeewezengebouw 1961 (n° 2) Studie gepubliceerd met de steun van de Commissie T . W . O . Z . Ministerie van Landbouw OSTENDE Zeewezengebouw 1961 (n° 2) Etude publiée avec l'aide de la Commission T . W . O . Z . - Ministère de l'Agriculture I N H O U D S T A F E L T A B L E D E S M A T I E R E S I. — INLEIDING II. — WERKMETHODEN EN PROGRAMMA III. — BELGISCHE UITSLAGEN IV. — PRELIMINAIRE VASTSTELLINGEN ... Blz. Page 5 I. — INTRODUCTION 5 7 II. — METHODES DE TRAVAIL ET PROGRAMME 7 8 III. — RESULTATS BELGES 8 9 IV. — CONSTATATIONS PRELIMINAIRES ... 9 BELGISCHE M E R K I N G S E X P E R I M E N T E N OP DE T O N G E X P E R I E N C E S BELGES DE M A R Q U A G E SUR LA SOLE I. — INLEIDING In bepaalde gebieden van de Noordzee komt de tong overvloedig voor, nl. in

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments