Affordable Access

Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Marienwerder, 19. Juni 1901, No. 25.

Publication Date
Keywords
  • Kwidzyn - Historia
  • Czasopisma Niemieckie – 19 W.
  • Marienwerder - Geschichte
  • Deutsche Zeitschriften - Xix Jahrhundert

Abstract

Dziennik Urzędowy Królewskiej Zachodnio-Pruskiej Regencji w Kwidzynie. Tygodnik zawierał rozporządzenia, zarządzenia, statuty, wzory dokumentów urzędowych etc.(zarówno zamieszczane w tekście głównym jak i dodatkach dołączanych do czasopisma). Tygodnik posiadał ciągłą paginację dla danego roku (dodatki posiadały własną numerację). Nastąpiła również zmiana tytułu na : Amts-Blatt der Königl. Preuß. Regierung zu Marienwerder. Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada roczniki z lat 1813 – 1929 (niekompletne).

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.