Affordable Access

Odgoj za film

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

problemi Ljudevit Antun Maračić O D G O J Z A F I L M (Psibološko-moralni vid problema) Prošlo je vrijeme kad se smatralo da su film i ostala tzv. mass- -media (televizija, radio i tisak), »zabranjeno voće« na području kršćan­ skog društvenog i kulturnog života. Već je bi. Maksimilijan Kolbe, čovjek neobična afiniteta i senzibiliteta prema svemu modernom, pozivao kršća­ ne da se i na tom polju jače angažiraju. Sam je zasukao rukave i u svojem glasovitom marijanskom središtu Niepokalanov kod Varšave organizirao filmsku ekipu, koju je, nažalost, ubrzo rastjeralo nepodesno podneblje II . svjetskog rata. K a o masovno sredstvo izvješćivanja film postoji već preko 75 godina: prvi su film javno prikazali u Parizu braća Lumiere godine 1895. Crkva i njezino učiteljstvo u početku su plaho i bojažljivo pratili nagao razvoj filmske industrije. Ta j stav učiteljstva doživio je postupnu evoluciju u brojnim dokumentima: od 1912. godine do danas izredalo se oko 140 većih ili manjih dokumenata u vezi s tim fenomenom. U tim smjernicama otkrivamo ponajprije ustreptali oprez pred mogućim zloupotrebama na tom području, pa zatim divljenje, radost i oduševljenje zbog tog divnog otkrića, koje može i mora koristiti i Crkvi . 1 Posljednji i najvažniji crkveni dokument Communio et progressio, objavljen sredinom 1971. godine, otvoreno traži od vjernika, osobito od biskupa, svećenika, redovnika, redovnica, kandidata i kandidatica, da ne budu samo pasivni korisnici tih sredstava, nego da po mogućnosti i ak­ tivno sudjeluju u njihovoj upotrebi (110. članak). Osobito su značajne 1 Opširni je o tome u članku Evolucija jednog stava, u Obnovljeni život br. 3/1972. 439 riječi što slijede: »Budući svećenici, redovnici i redovnice u sjemeništima i institutima, pozvani da se uključe u suvremeni život i da u njemu vrše djelotvorni apostolat, moraju biti svjesni golemog utjecaja sredstava izvješćivanja u društvu i u isto vrijeme upoznati tehničku upotrebu. To poznavanje treba smatrati i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F