Affordable Access

Strategiska Alliansers potential för Djuice

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Djuice
  • Strategiska Allianser
  • Mobil Telefoni
  • Varumärke
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Microsoft Word - 10454.doc 0 Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Ekonomihögskolan Januari 2002 Lunds Universitet Strategiska Alliansers potential för Djuice Handledare: Christer Kedström Författare: Catrine Larsson Louise Torehall Johanna Wikland Jonas Elofs Richard Feigin 1 - S A M M A N F A T T N I N G - Titel: Strategiska alliansers potential för Djuice Författare: Catrine Larsson, Louise Torehall, Johanna Wikland, Jonas Elofs och Richard Feigin Handledare: Christer Kedström Nivå: Kandidatuppsats Nyckelord: Strategiska allianser, Djuice, mobil telefoni, varumärke Problemformulering: Vilka möjligheter ligger i de allianser som Djuice redan ingått? Vilka möjligheter ligger i bildandet av ytterligare? Vilka skall de i så fall vara? Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är att skapa förståelse kring strategiska alliansers potential för fallföretaget Djuice och att presentera en mall för identifiering av lämpliga framtida allianser samt utvärdering av redan befintliga. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie. Teori har samlats in från ett flertal källor och sammanställts i en modell. Utvärdering av Djuice situation har skett med hjälp av intervjuer, rapporter, artiklar, hemsidor, pressreleaser etc. Utifrån teorimodellen och utvärderingen, har den mall utvecklats som uppfyller syftet. Slutsatser: För att Djuice skall kunna konkurrera på den hårt utsatta marknaden för mobil telefoni är det nödvändigt att de finner sätt att stärka sina kritiska resurser. Vi har kommit fram till att strategiska allianser kan vara ett alternativ för Djuice i detta avseende. 2 - I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G - 1 - I N L E D N I N G -........................................................................................................5 1.1 BAKGRUND ....................................................................................................................5 1.2 PROBLEMFORMULERING..............................................................

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F