Affordable Access

[Polonia, Lithuania, Borussia et Pomerania : mapa ogólnogeograficzna]

Publisher
[P. Schenk] Cum privileg. regis Polon. et Elect. Sax et Ord. Holl. et Westfrisæ
Publication Date
Keywords
 • Polska -- 18 W. -- Mapy [Kaba]
 • Mapy Ogólnogeograficzne -- 18 W. [Kaba]
 • Litwa
 • Prusy
 • Pomorze
 • Chorographic Maps
 • Poland
 • Lithnuania
 • Prussia
 • Pomerania
 • 18Th Century

Abstract

Mapa bez tyt., stan trzeci pierwszego wydania z 1704 r. W kartuszu dedykacyjnym starto poprzednią datę i wyryto nową (słabo odbita). Zmieniono wizerunek króla Augusta II w kartuszu dedykacyjnym, wyrysowano siatkę kartograficzną oraz oznaczono dodaktowo wiele miast za zachodnią granicą Rzeczypospolitej

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.