Affordable Access

Nándor Kalicz: Kökori falu Aszódon

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

129 PRIKAZ Nandor KALICZ, Kokori falu Aszodon (Zusammen- fassung: Neolitisches Dorf in Aszod); Muzeumi fuze- tek, 32. szam, Petofi Muzeum, Aszod 1985, str. 108, Abb. 85 Jedna knjiga o temi koja je, osobito nekoliko po- sljednjih godina, s napretkom istraživanja, postala nezao- bilaznom u razrješavanju problematike neolitskog i e- neohtskog razdoblja sjeverne Hrvatske, a posve sigurno i Vojvodine i kontinentalne Slovenije, pojavila se prije ne- pune dvije godine u izdanju u Aszodu, gdje su i vršena dugogodišnja obimna istraživanja. Aszod se nalazi na is- toku koljena Dunava, tj. sjeveroistočno od eponimnih nalazišta lenđelske kulture - Lengvela i Zengovarkonvja (koji se nalaze u mađarskoj Baranji), te su zajedno s osta- lim okolnim lenđelskim nalazištima (Abb. 2), krajnja is- točna točka širenja klasične lenđelske kulture. Već i pre- ma kartiranju rasprostiranja pojedinih kultura jasno je zašto je za nas posebno zanimljiva ova knjiga i ova tema: s jedne strane, lenđelska kultura obuhvaća cijelu Trans- danubiju, dio Austrije i sjeverne krajeve preko Dunava (si. 1). međutim, već se ovdje ne možemo dokraja složiti s autorom knjige, drom Nandorom Kaliczom — uvaže- nim neolitičarom, ekspertom za srednjoevropski i isto ta- ko, istočnoevropski i jugoistočnoevropski neolit i eneolit - članom Arheološkog instituta Mađarske akademije znanosti. Naime, koliko god se, glede utjecaja, možemo složiti s kartiranjem lenđelske (ili, ipak, lenđelskih - ?) kulture u podravskom dijelu sjeverne Hrvatske, toliko se ne možemo složiti s kartiranjem vinčanskog raprostira- nja duboko do otprilike Požeškog gorja, jer naprosto za takvu teoriju ne postoje (a najvjerojatnije neće ih ni biti!) nikakvi dokazi; nasuprot tome, rasprostiranje sopotske kulture pomaknuto je suviše na zapad, tj. »protjerana« je ova kultura iz srednje i istočne Slavonije. Nalazište je otkriveno 1959. godine, a istraživano je od 1960. do 1982. godine, s pokusnim, sustavnim i za- štitnim iskapanjima, te je otvorena površina od oko 5000

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments