Affordable Access

Od ironije do aforizma

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

U članku se nastoji ocrtati model za proučavanje ironije te se otvaraju pitanja o tipičnim jezičnim formulacijama, o izvanjezičnom kontekstu u kojem ona nastaje, o mogućoj performativnoj prirodi ironijske uporabe jezika. Određujući ironiju kao specifičan suodnos iskaza, ironičareve svijesti koja je generira te ostalih komunikacijskih aspekata u kojima ona nastaje, autor potvrđuje klasičnu definiciju ironije kao suprotnosti između rečenog i mišljenog. Taj se nesklad precizira s obzirom na kontekstualni aspekt ironije koji je kratko oprimjeren žanrovskom povezanošću diskursa ironije s minimalističkim žanrom aforizma.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

Donald R. Korb, OD

on The Ocular Surface

NHS Do OD app.

on Nursing standard (Royal Colleg... Dec 09, 2014

OD or not OD?

on JAMA Mar 04, 1988
More articles like this..