Affordable Access

Nieuws van het Zwin: 1 juni 1973

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Belgium
  • Het Zwin Natuurreservaat

Abstract

• • NIEUWS VAN HET ZWIN : 1 JUNI 1973. =========;====~=================== 1. Zowat overal in het reservaat en in de omgeving zien we wilde eenden, bergeenden, kieviten en kluten met jongen. We dringen erop aan dat de bezoekers geen eieren noch jongen in de hand nemen, Al te vaak denkt men ver- keerdelijk dat het om verlaten jonge vogels gaat. Bij de leerkrachten dringen we er op aen dat ze er zorg voor dragen dat hun leerlingen niet door de duinbosjes en het hoge gras in de Zwinvlakte lopen, waar zièh tal- loze nesten bevinden. 2. In het schorregebied van het Zwin is de broedperiode zo- wat op hoogtepc.nt : - dit jaar broeden er twee paartjes zilvermeeuw (dit zijn de enige broedparen voor ons land) ; · - op de eilandjes net achter de dijk ter hoogte van de "Chalet Het Zwin" broeden meer dan 100 paartjes vis- diefjes. Ook voor deze soort betreft dat de enige broedkolonie van ons land. Ook de dwergstern - een zeer zeldzame soort die hier niet meer gebroed heeft sinds 1964 - broedt er weer. - zowat overal zien we nu kluten, scholeksters, ture- luurs, bergeenden en tapuiten : 5 echte typische broed- vogels van het schgrrege1:Jied en de duj.nen. Voor .enke- "le-van die soorten herbergt het Zwin meer dan de helft van de totale belgische broedvo&elpopulatie. 3. Momenteel zijn er reeds 7 jonge ooievaars in het park; door de slechte weersomstandigheden stierf er één. In de kooien broeden niet minder. dan 6 paartjes kwak, een kievit en een stormmeeuw. 4. De speciale vroege morgenwandelingen, die àl.s doel had- den de vroege ochtendzang van de zangvogels te beluiste- ren kenden een fantastisch succes. Op 23 april (om 5 uur) waren er ongeveer 500 deelnemers; op 12 mei (om 4 uur) ongeveer 200. Vooral op de tweede uitstap observeerden we bijzonder goed de nachtegaal, 4 soorten grasmus, de koekoek, de wielewaal .•• Die duinbosjes zijn inderdaad een uitstekend biotoop voor de nachtegaal.. In het park en in de duinbos jes achter het reservaat telden we niet minder

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F