Affordable Access

Obilježja procesa prilagodbe zatvorskim uvjetima zatvorenika/zatvorenica s obzirom na sociodemografske i kriminološke osebujnosti

Authors
Publisher
Croatian Association of Criminal Law and Practice; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Autorice u radu, uzimajući u obzir rezultate dosadašnjih istraživanja, utvrđuju kako prema sociodemografskim i kriminološkim obilježjima različite skupine zatvorenika reagiraju u određenim razdobljima izdržavanja zatvorske kazne, poglavito u tzv. adaptacijskom razdoblju. U istraživanju je cilj bio utvrditi sociodemografske i kriminološke čimbenike koji utječu na tijek prilagodbe izdržavanju zatvorske kazne. Istraživanje je provedeno na uzorku 293 osuđene osobe obaju spo lova koje su započele izdržavati zatvorsku kaznu odnosno kaznu malo ljetničkog zatvora u Kaznionici u Požegi i obuhvatilo je zatvorenike od 17 do 74 godine koji su započeli izdržavati kaznu u razdoblju od 1. veljače 2003. do 1. travnja 2005. Uspješnost prilagodbe procjenjivali su stručnjaci u kaznionici, na temelju službene dokumentacije u tri vremenske točke (nakon 30 dana od prijma, 1. točka procjene; nakon 60 dana od prijma, 2. točka procjene, nakon 90 dana od prijma, 3. točka procjene). Prikupljeni podaci obrađeni su na manifestnoj razini za što je korišten hi-kvadrat test. S dovoljno empirijske potvrde može se zaključiti da postoje spe cifi čnosti tijekom izdržavanja kazne zatvora u razdoblju prilagodbe penalnim uvjetima s obzirom na tretirane značajke zatvorenika/zatvorenica i s obzirom na uspješnost penološkog tretmana. Istraživanjem su utvrđene statistički značajne relacije kako nekih sociodemografskih tako i kriminoloških obilježja zatvorenica i zatvorenika. Dobiveni rezultati upućuju na potrebu individualiziranog penološkog tretmana u fazi prilagodbe posebice s obzirom na dob i spol osuđenih osoba te na izdržavanje kazne maloljetničkog zatvora.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments